Planete+

Zobacz swoją miejscowość z niezwykłej perspektywy

zobacz video

Zobacz ukochane zakątki z lotu ptaka i spraw, by wszyscy mogli się nimi zachwycić. Zwycięskie miejsce sfilmujemy z zapierającej dech w piersiach lotniczej perspektywy i pokażemy w specjalnym odcinku programu „Polska z góry”. Głosy oddane na każdą miejscowość zostaną przeliczone proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców, dlatego nawet najmniejsza wieś ma szansę zwyciężyć!

Sprawdź jak wyglądał odcinek o zwycięskiej miejscowości z 2017 roku

Zgłoś miejscowość

Dlaczego warto zgłosić miejscowość?

Jak zapewnić swojej miejscowości wygraną?

  1. Zgłoś miejscowość

    Na zgłoszenia czekamy do 09.07.2018. Aby dokonać zgłoszenia, wystarczy wypełnić prosty formularz. Możesz dodać zdjęcie i opis, które zachęcą innych do głosowania.

  2. Zaangażuj innych

    Namów rodzinę, znajomych i sąsiadów, aby również dokonali zgłoszenia. Im bardziej atrakcyjna galeria i ciekawsze opisy, tym większa szansa, że to właśnie Wasza miejscowość zwycięży.

  3. Głosuj na miejscowości

    Od 11.07.2018 r. do 01.08.2018 r. zgłoszone miejscowości walczą o Wasze głosy. Zachęć do głosowania znajomych, udostępniając im link na Facebooku, na Twitterze albo mailem. Każdy może oddać jeden głos dziennie na jedną miejscowość. Głosy oddane na każdą miejscowość zostaną przeliczone proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców, dlatego nawet najmniejsza wieś ma szansę zwyciężyć!

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij poniższe pola, aby zgłosić miejscowość do plebiscytu. Dodaj opis i zdjęcie, aby zwiększyć jej szanse na zwycięstwo.

Wpisz fragment nazwy miejscowości.Niestety nie jest możliwe przesłanie zdjęcia za pomocą używanej przez Ciebie przeglądarki.
Wybierz plik ze zdjęciem.

(opcjonalnie)


Zapoznaj się z informacją o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), al. gen. W. Sikorskiego 9, adres do korespondencji:
02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8 („Administrator”). Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: [email protected]
Dane osobowe będą przetwarzane przez ITI Neovision S.A. w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ITI Neovision S.A. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
a) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych;
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych ITI Neovision S.A. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1) – 6) i pkt 8) – 9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na początku dokumentu) lub poprzez kontakt z ITI Neovision S.A. (adres podany na początku dokumentu, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu ITI Neovision S.A.): partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach związanych z akcją

Polska z góry

Oryginalna seria PLANETE+, w której można zobaczyć Polskę z lotu ptaka.

Zobacz więcej